ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

Αγαπητέ Προσκυνητή,
Για να κάνετε αίτηση φιλοξενίας στην Ιερά Μονής μας είναι απαραίτητο να έχετε εγγραφεί στο Μητρώο Προσκυνητών. Εάν δεν έχετε Μητρώο Προσκυνητού πατήστε εδώ για να τον δημιουργήσετε.

Εάν έχετε ήδη Μητρώο παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω τον προσωπικό σας Αριθμό Μητρώου και τον κωδικό πρόσβασης.